1

Föreslå kandidater

Kandidatperiod

Mellan den 28 november 2016 och 15 januari 2017 kan du skicka in dina kandidater till Guldstänks olika priser.

 

Årets företagare

Årets företagare i Västerås utses av Företagarna Västerås och delas ut till den företagare som under året utfört en prestation i Västerås kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare.

Priset delas ut för att synliggöra företagare som, genom sitt engagemang och entreprenörskap, jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter och göra bättre affärer. Utmärkelsen Årets Företagare har en lång historia, precis som Företagarna. Årets Företagare delas ut på lokal, regional och nationell nivå. De lokala vinnarna går vidare till en regionfinal vars vinnare tävlar om att bli Årets Företagare i Sverige.

Efter ett gediget arbete utses slutligen vinnaren under en gala i Stockholms stadshus.

Kriterier för årets företagare

Äga & Driva
Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation
Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt
Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol. Företagarna Västerås kompletterar ovanstående bl.a med lokala kriterier.

Alla kandidater granskas noga av Företagarnas samarbetspartners UC.

Möjligheter som vinnare

Som vinnare på nationell nivå kan man förvänta sig ett massmedialt genomslag, ökade affärsmöjligheter och, om man inte har det innan, ett medlemskap i Företagarna med alla våra förmåner som bonus.

Juryn

Juryn består av Tiina Magnusson, Sophie Pettersson, Ursula Werlander, Bob Pettersson, Joakim Graning,
Annika Thunberg och Tommy Berg.

Företagsnamn

Motivering

Årets Marknadsförare

Årets Marknadsförare utses av Marknadsföreningen i Västerås. Priset delas ut till det företag, person, organisation eller förening i Västerås som under året som gått gett exempel på riktigt bra marknadsföring, bland annat genom att visa på bredden inom marknadsföring. Målet med priset är att inspirera andra till bättre marknadsföring.

Kriterier för Årets Marknadsförare

Priset för Årets marknadsförare delas ut till ett företag, person, organisation eller förening i Västerås som under året som uppfyller minst fyra av nedan följande fem punkter:

presenterat goda resultat med sin marknadsföringsinsats

uppnått goda resultat i förhållande till gjord investering

visat på bredden inom marknadsföring och kommunikation

anpassat kanal efter målgrupp och syfte

inspirerar andra till bättre marknadsföring

Utöver ovan nämnda punkter görs också en kontroll av företagets ekonomiska ställning via en kreditupplysning samt en skattekontroll för att säkerställa att företaget uppfyller sina skatteskyldigheter.

Juryn

Juryn består av Andreas Östman, Creative Director Care of Haus, Daniel Ingdahl, CEO Navii, Cecilia Ohlsson, styrelserepresentant MiV, Anna Sjödin, styrelserepresentant MiV och förra årets vinnare VSK Bandy som representeras av Gisela Stockhaus (ordförande) och Mikael Campese (klubbchef).

Företagsnamn

Motivering

Årets Nystartare

Årets Nystartare utses av Almi Företagspartner Mälardalen. Syftet är att uppmärksamma den stora vikten av nystartade företag i Västerås och det görs genom att lyfta fram inspirerande och goda förebilder. Tre nominerade företag väljs ut – ett vinner.

För att kunna bli nominerade till Årets Nystartare behöver företagen uppfylla följande kriterier:

Företaget ska ha sitt säte i Västerås och startat under 2015 eller senare.

Företaget har utvecklats väl, nått tydlig acceptans på marknaden och kommit igång med sin försäljning.

Företaget ska vara välskött och ha god kvalitet i sin affärsidé.

Juryn

Juryn består av Pia Norstedt och Agneta Persson från Almi Företagspartner, Petra Ärlsjö från Västerås Science Park och Simona Hef från NyföretagarCentrum.

Företagsnamn

Motivering

Årets Innovatör

Årets Innovatör utses av Almi Företagspartner Mälardalen. Priset delas ut till en innovativ person, team eller företag som på ett föredömligt sätt arbetat fram en tjänst eller produkt som i något avseende är helt ny för marknaden.

För att bli nominerad till Årets Innovatör behöver personen uppfylla följande kriterier:

Bosatt i Västerås eller verksam inom ett företag med säte i Västerås

Skapat en innovation med tydligt nyhetsvärde

Skapat en innovation som bedöms kunna nå bekräftelse på marknaden.

Juryn

Juryn består av Jan Oldebring och Moa Fjell från Almi Företagspartner, Erik Asph Hennerdal från Create Business Incubator, Patrik Klintenberg från Mälardalens högskola, Catrin Berglöw från Region Västmanland och Karolina Winbo, Automation Region.

Företagsnamn

Motivering

Årets Exportföretag

Priset är instiftat av Handelskammaren Mälardalen, PwC och Länsförsäkringar Bergslagen. Syftet är att uppmärksamma betydelsen av export och exporterande företag för tillväxten genom att lyfta fram goda förebilder. Tre nominerade företag väljs ut och presenteras. En vinner.

Kriterier

För att kunna bli nominerade till Årets Exportföretag behöver företagen uppfylla följande kriterier: Ha sin huvudsakliga verksamhet i Västerås stad (det vill säga huvudkontor, Sverigekontor, regionkontor eller liknande)

Företagets omsättning är minst 10 mkr enligt senaste årsbokslutet.

Ha en solid ekonomi med kontinuerligt positivt rörelseresultat och minst 3 årsbokslut bakom sig.

Haft en positiv utveckling av export/utlandsförsäljningen. Exportandelen bör utgöra minst 50% av företagets totala omsättning.

Exporterat produkter eller tjänster som huvudsakligen producerats eller förädlats i Sverige.

Exporterat produkter eller tjänster på flera marknader alternativt haft exceptionell framgång till ett flertal kunder på enstaka marknader.

Juryn

Juryn består av Anette Windahl, Länsförsäkringar, Hans-Åke Emfevid, PWC och Anna Holmström, Handelskammaren

Företagsnamn

Motivering

Årets hållbarhetspris

Årets hållbarhetspris delas ut till ett företag i Västerås som på ett föredömligt och inspirerande sätt integrerar hållbarhetsfrågorna i företagets affärsstrategi och tar ansvar för den egna verksamhetens påverkan på branschen och samhället. Företaget som tilldelas priset kan arbeta såväl brett och generellt med hållbarhetsfrågor som smalt och fokuserat inom ett särskilt område.

Utöver ovan nämnda kriterier görs också en kontroll av företagets ekonomiska ställning via en kreditupplysning samt en skattekontroll för att säkerställa att företaget uppfyller sina skatteskyldigheter.

Juryn

Juryn består av Theresa D´Errico, Västerås stad, Erik Asph Hennerdahl, Create Business Incubator Mälardalen AB, Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv, Björn Nordén, Jobba i Västerås och Marita Öberg Molin, Coompanion Västmanland.

Företagsnamn

Motivering

2

Fyll i din e-postadress

3

Klart! Återkom den 10/2 för att rösta på din favorit.

Arrangörer

Partners

 • BDO Västerås
 • KPMG
 • Klövern
 • Castellum
 • Danske Bank
 • EY
 • Grant Thornton
 • Handelsbanken
 • Kinnarps Interiör
 • Kungsleden
 • Mälarenergi
 • Nordea
 • PwC Sverige
 • Swedbank
 • Västerås Citysamverkan
 • Västerås Science Park
 • Winnet Västerås
 • Jobba i Västerås