1

Föreslå kandidater

Kandidatperiod

Mellan den 11 november 2015 och 17 januari 2016 kan du skicka in dina kandidater till Guldstänks olika priser.

 

Årets företagare

Priset ”Årets Företagare” delas ut av Företagarna i Västerås till en företagare som presterat något utöver det vanliga. Syftet är att belöna duktiga personer som genom sitt företagande och framåtanda är en inspirationskälla och förebild för andra entreprenörer. Årets Företagare ska äga och driva ett eget företag, visa prov på att vara extra kreativ och företagsam samt uppvisa god lönsamhet.

Företagsnamn

Motivering

Årets Marknadsförare

Årets Marknadsförare utses av Marknadsföreningen i Västerås. Priset delas ut till det företag, person, organisation eller förening i Västerås som under året som gått gett exempel på riktigt bra marknadsföring, bland annat genom att visa på bredden inom marknadsföring. Målet med priset är att inspirera andra till bättre marknadsföring. Juryn består av sju personer med dokumenterad kunskap inom marknadsföring och kommunikation. Tre av dem sitter i Marknadsföreningens styrelse, övriga fyra är externa.
 Läs mer om kriterierna för Årets marknadsförare

Företagsnamn

Motivering

Årets Nystartare

Årets Nystartare i Västerås utses av Almi Företagspartner Mälardalen AB. Företaget ska ha startat under perioden 2014 till 2015 och ha sitt säte i Västerås. Företaget ska ha utvecklats väl och nått tydlig acceptans på marknaden i form av order eller löfte om order/beställningar eller andra mycket tydliga kundbekräftelser. Företaget ska vara välskött och ha god kvalitet i sin affärsidé. Juryn består av Arne Olofsson och Billy Bergåker, ALMI Företagspartner, Petra Ärlsjö, Västerås Science Park och Simona Hef, Nyföretagarcentrum.

Företagsnamn

Motivering

Årets Innovatör

Årets Innovatör i Västerås utnämns av Almi Företagspartner Mälardalen AB. Årets Innovatör, enskilt eller i team, ska ha skapat en innovation som har ett tydligt nyhetsvärde och bedöms kunna nå bekräftelse på marknaden. Årets Innovatör ska vara bosatt i Västerås eller vara verksam inom ett företag med säte i Västerås. Juryn består av Jan Oldebring och Billy Bergåker, ALMI Företagspartner, Erik Asph Hennerdal Create Business Incubator, Patrik Klintenberg Mälardalens Högskola och Catrin Berglöw Länsstyrelsen Västmanlands län.

Företagsnamn

Motivering

Årets Exportföretag

Årets Exportföretag i Västerås utses av Handelskammaren Mälardalen, Länsförsäkringar Bergslagen och PwC. Genom priset premieras och uppmärksammas företag som haft en positiv utlandsförsäljning och därmed bidragit till den ekonomiska tillväxten. För att bli nominerad till Årets Exportföretag behöver företaget uppfylla följande kriterier:
- haft en positiv utveckling av export/utlandsförsäljning
- exporterat produkter/tjänster som producerats i Sverige
- exporterat produkter/tjänster på flera marknader alternativt haft exceptionell framgång till ett flertal kunder på en marknad
- har en solid ekonomi med kontinuerligt positivt rörelseresultat

Juryn består av representanter för Handelskammaren Mälardalen, Länsförsäkringar Bergslagen och PwC.

Företagsnamn

Motivering

Årets miljöpris

Årets miljöpris delas ut av Västerås stad till en företagare i Västerås som arbetar för att minska företagets miljö- eller klimatpåverkan eller på annat sätt utvecklar produkter eller tjänster som bidrar till en positiv utveckling inom miljöområdet. Företaget ska vara ett miljöföredöme i sin bransch och en inspiration för andra företag. Vinnaren utses av en jury med bred kompetens inom området.

Årets Miljöpris är instiftat och sponsrat av Nybyggar'n AB med 100 000 kronor.

Företagsnamn

Motivering

2

Fyll i din e-postadress

3

Klart! Återkom den 10/2 för att rösta på din favorit.

Arrangörer

Partners

 • Aspholmens Fastigheter
 • Danske Bank
 • Ernst & Young
 • Grant Thornton
 • Handelsbanken
 • ICA Maxi Erikslund
 • Kinnarps Interiör
 • Kungsleden
 • Länsförsäkringar Bergslagen
 • Mälarenergi
 • Nordea
 • PwC Sverige
 • Swedbank
 • Västerås Science Park
 • Winnet Västerås