Årets Exportföretag

Priset är instiftat av Handelskammaren Mälardalen, PwC och Länsförsäkringar Bergslagen. Syftet är att uppmärksamma betydelsen av export och exporterande företag för tillväxten genom att lyfta fram goda förebilder.


Vinnare

2018 Prevas

Årets exportföretag har sedan starten byggt upp en stark och framgångsrik verksamhet i Sverige och Norden med leveranser över hela världen. Tillsammans med sina kunder tar företaget tillvara på teknikens och digitaliseringens möjligheter och omsätter behov och idéer till ökad hållbarhet och konkurrenskraft. Idag uppgår företagets exportandel till hela 70 % och bolaget är väletablerat inom den starkt växande tjänsteexportsektorn.

2017 Svenska Industriborstar i Västerås AB

Årets Exportföretag har redan från starten haft högt flygande planer för sin verksamhet. I över sextio år har de säkrat driften på flygplatser runt om i världen och möjliggjort för tusentals resenärer att komma fram i tid. År 2018 har de ensamrätt på leverans av sina unika kassettborstar till flera av Europas största flygplatser.

2016 Voith Hydro

Årets Exportföretag är starka såväl i Sverige som globalt. Efterfrågan på deras komponenter och tjänster ökar ständigt, vilket skapar fler arbetstillfällen även hos lokala underleverantörer. Företaget engagerar sig också i unga entreprenörer för att öka teknikintresset. Årets Exportföretag säkrar energiförsörjningen i kraftverk över hela världen och förändrar livet för många människor.

2015 Stegia AB
2014 Stendals El
2013 Robot System Products AB
2012 Stamo Maskin AB


KRITERIER

För att kunna bli nominerade till Årets Exportföretag behöver företagen uppfylla följande kriterier:

 • Ha sin huvudsakliga verksamhet i Västerås stad (det vill säga huvudkontor, Sverigekontor, regionkontor eller liknande)
 • Företagets omsättning är minst 10 mkr enligt senaste årsbokslutet.
 • Ha en solid ekonomi med kontinuerligt positivt rörelseresultat och minst 3 årsbokslut bakom sig.
 • Haft en positiv utveckling av export/utlandsförsäljningen.
 • Exportandelen bör utgöra minst 40 % av företagets totala omsättning.
 • Exporterat varor eller tjänster som huvudsakligen producerats eller förädlats i Sverige.
 • Exporterat varor eller tjänster på flera marknader alternativt haft exceptionell framgång till ett flertal kunder på enstaka marknader.

Juryn

Annette Windahl
Försäljningschef
Länsförsäkringar
Andreas Larsson
Director
PwC
Anna Holmström
Platschef Västerås
Handelskammaren Mälardalen

Arrangörer

Platinapartners

Guldpartners

 • Aspia
 • BDO
 • Castellum
 • Danske Bank
 • Dooer
 • EY
 • Kinnarps
 • Klövern
 • KPMG
 • Kungsleden
 • Länsförsäkringar Bergslagen
 • Mälarenergi
 • Nordea
 • PwC
 • SEB
 • Västerås Citysamverkan
 • Winnet Västerås