Årets hållbarhetspris

Årets hållbarhetspris delas ut av Västerås stad som en del i arbetet för att skapa en hållbar stad. Med priset vill Västerås stad uppmuntra lokala företag att arbeta hållbart, visa att olika företag kan bidra på olika sätt och att alla kan göra något för att bidra till ett hållbart samhälle.


Vinnare

2018 Sveafastigheter Bostad

Vinnaren av Årets hållbarhetspris har som ny aktör i Västerås snabbt flyttat fram positionerna i sin bransch. Med ett genomtänkt hållbarhetsarbete är de samhällsbyggare med höga ambitioner för framtida generationer. Målmedvetet skapar årets pristagare boendemiljöer där människa och miljö står i centrum.

2017 Ica Nära Vallby

Vinnaren av Årets Hållbarhetspris är ett strålande exempel på hur en hållbar affärsstrategi kan ge positiva effekter på både affären och samhället. Deras framgångsrika arbete och stora engagemang ger tydliga ringar på vattnet. De är ett föredöme i Västerås och i hela sin bransch genom det sätt som de hanterar några av samhällets just nu största utmaningar.

2016 2Change World AB
Årets Hållbarhetsföretag har genom ett starkt samhällsengagemang lyckats förena alla hållbarhetsdimensioner i sin affärsidé. Med en tydlig vision och nytänkande omsätter de kostnader till affärsnytta och problem till hjälteinsatser. På ett inspirerande sätt ger sig företaget inte bara in i en ny framtidsbransch, de skapar den.

Årets miljöpris

Vinnare till Årets miljöpris som var föregångaren till Årets hållbarhetspris

2015  – Nordic Parks AB

2014 – Sporthyra AB

2013 – Kraftpojkarna AB

2012 – Aspholmen Fastigheter

2011 – Mälardalens Högskola

2010 – Nibble Lantbruk

2009 – Edita Västra Aros

2008 – Solarit AB

2007 – Radscan Intervex AB


KRITERIER

Årets hållbarhetspris delas ut till ett företag i Västerås som på ett föredömligt och inspirerande sätt integrerar hållbarhetsfrågorna i företagets affärsstrategi och tar långsiktigt ansvar för den egna verksamhetens påverkan på branschen, samhället och ekosystemen.

Företaget bygger sin verksamhet på ansvar och goda relationer, arbetar långsiktigt och integrerar de tre perspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet. Beroende på vilken verksamhet företaget bedriver kan de tre perspektiven ha olika vikt i företagets hållbarhetsarbete. Företaget fokuserar på vad som är väsentligt och var det är väsentligt ur ett hållbart perspektiv.

Företaget ska ha ett samhällsengagemang, vara en förebild i sin bransch och inspirera andra.

Formella krav

 • Priset tilldelas ett företag i Västerås, dvs. inte ideella eller offentligt finansierade verksamheter
 • Priset kan tilldelas företag i alla branscher
 • Företaget ska ha betydande verksamhet i Västerås
 • Företaget ska vara välskött, ha en solid ekonomi och uppfylla sina skatteskyldigheter

Juryn

Anders Johansson
Coompanion Mälardalen
Erik Asph Hennerdal
Region Västmanland
Jan Oldebring
Almi
Kristin Lahed
Svenskt Näringsliv
Pia Norstedt
Västerås Marknad och Näringsliv AB
Theresa D'Errico
Västerås stad
Ylva Wretås
Västerås stad

Arrangörer

Platinapartners

Guldpartners

 • Aspia
 • BDO
 • Castellum
 • Danske Bank
 • Dooer
 • EY
 • Kinnarps
 • Klövern
 • KPMG
 • Kungsleden
 • Länsförsäkringar Bergslagen
 • Mälarenergi
 • Nordea
 • PwC
 • SEB
 • Västerås Citysamverkan
 • Winnet Västerås