Årets exportföretag

Priset är instiftat av Handelskammaren Mälardalen och Länsförsäkringar Bergslagen. Syftet är att uppmärksamma betydelsen av export och exporterande företag för tillväxten genom att lyfta fram goda förebilder.

Kriterier

För att kunna bli nominerade till Årets Exportföretag behöver företagen uppfylla följande kriterier:

  • Ha sin huvudsakliga verksamhet i Västerås stad (det vill säga huvudkontor, Sverigekontor, regionkontor eller liknande)
  • Företagets omsättning är minst 10 mkr enligt senaste årsbokslutet.
  • Ha en solid ekonomi med kontinuerligt positivt rörelseresultat och minst 3 årsbokslut bakom sig.
  • Haft en positiv utveckling av export/utlandsförsäljningen.
  • Exportandelen bör utgöra minst 40 % av företagets totala omsättning.
  • Exporterat varor eller tjänster som huvudsakligen producerats eller förädlats i Sverige.
  • Exporterat varor eller tjänster på flera marknader alternativt haft exceptionell framgång till ett flertal kunder på enstaka marknader.

Juryn

Annette Windahl – Försäljningschef – Länsförsäkringar
Thor-Björn Käck – Handelskammaren
Jenny Emerén – Handelskammaren

Priset är instiftat av: