Arrangörer

Företagarna Västerås

Företagarna Västerås är den lokala föreningen för Företagarna i Sverige som är den största organisation för företagare. Vi driver frågor för företagare samt opinion för att förbättra möjligheterna för att göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna.

På Guldstänk uppmärksammar vi företagandet i Västerås genom att vara en av arrangörerna och utser där även ”Årets Företagare”.

Almi Mälardalen

Almi  Mälardalen investerar i framtida tillväxt.

På Guldstänk har Almi Mälardalen valt att dela ut priserna för Årets Innovatör och Årets Nystartare. Detta för att hylla och hedra vinnarna för en utomordentlig insats under året. Vi vill också lyfta fram dem som förebilder och inspirationskällor för andra som bär på en idé och/eller ligger i startgroparna för att etablera ett eget företag. God entreprenörsanda är alltid värt att lyfta fram.

Västerås Stad

Västerås Stad tycker det är viktigt och självklart att på olika sätt uppmärksamma och belöna duktiga entreprenörer i Västerås. Vi är därför en stolt medarrangör till Guldstänk, som är ett starkt varumärke och en viktig arena för företagare i Västerås.

För Västerås stad är hållbar utveckling en självklarhet men också en stor samhällsutmaning. Näringslivets bidrag är avgörande för att vi ska nå de nya globala utvecklingsmålen, och ett starkt, lokalt näringsliv med hållbara företag ger oss goda förutsättningar för ett långsiktigt hållbart Västerås. Genom att dela ut Årets Hållbarhetspris under Guldstänk vill Västerås stad lyfta de företag som integrerar hållbarhetsfrågorna i sin affärsstrategi och tar ansvar för den egna verksamheten och samhället. Det är dessa företag som bygger framtiden!

Handelskammaren

Handelskammaren Mälardalen delar ut priset Årets Exportföretag i Västerås tillsammans med Länsförsäkringar Bergslagen och PwC. Handelskammaren Mälardalen är en näringslivsorganisation med medlemsföretag i Västmanland och Örebro län. Genom kunskap nätverk och inflytande underlättar vi för företagen i regionen att växa.

Vi verkar i en region med stark export och flera ledande internationella företag. Genom att dela ut Exportpriset på Guldstänk vill vi premiera ett företag som är en god förebild för företagande och tillväxt och som kan inspirera fler företag att gå ut på en internationell marknad.

Marknadsföreningen i Västerås

Marknadsföreningen i Västerås är en lokal förening i Sveriges Marknadsförbund, ett landsomfattande nätverk av marknadsförare med över 8000 medlemmar i  hela Sverige

Vi tror på att god marknadsföring hjälper individer, företag, organisationer och samhällen att växa och vårt syfte är att aktivt bidra till tillväxt och hållbar utveckling i Västerås.

Marknadsföreningen i Västerås delar ut pris till Årets marknadsförare. Vi gör det för att belöna och hylla företag, organisationer eller individer som med sin kommunikation utmärkt sig och tagit en tydlig position i det moderna samhällets brus av reklam och marknadsföring.

Priset delas ut för att lyfta fram riktigt bra exempel och visa på bredden inom marknadsföring. Målet med priset är att inspirera andra till nytänkande, engagerande och bättre marknadsföring.

Arrangörer

Platinapartners

Guldpartners

 • Aspia
 • BDO
 • Castellum
 • Danske Bank
 • Dooer
 • EY
 • Kinnarps
 • Klövern
 • KPMG
 • Kungsleden
 • Länsförsäkringar Bergslagen
 • Mälarenergi
 • Nordea
 • PwC
 • SEB
 • Västerås Citysamverkan
 • Winnet Västerås