Årets företagare

Årets företagare i Västerås utses av Företagarna Västerås och delas ut till den företagare som under året utfört en prestation i Västerås kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Årets företagare ska äga och driva ett eget företag, vara en god förebild, uppvisa god lönsamhet samt sakna betalningsanmärkningar.

Årets Marknadsförare

Årets Marknadsförare utses av Marknadsföreningen i Västerås. Priset delas ut till det företag, person, organisation eller förening i Västerås som under året som gått gett exempel på riktigt bra marknadsföring, bland annat genom att visa på bredden inom marknadsföring. Målet med priset är att inspirera andra till bättre marknadsföring. Juryn består av sju personer med dokumenterad kunskap inom marknadsföring och kommunikation. Tre av dem sitter i Marknadsföreningens styrelse, övriga är externa.
 Läs mer om kriterierna för Årets marknadsförare

Årets Nystartare

Årets Nystartare i Västerås utses av Almi Företagspartner. Företaget ska ha startat under perioden 2015 till 2016 och ha sitt säte i Västerås. Företaget ska ha utvecklats väl och nått tydlig acceptans på marknaden i form av order eller löfte om order/beställningar, eller andra mycket tydliga kundbekräftelser. Företaget ska vara välskött och ha god kvalitet i sin affärsidé. Juryn består av representanter från Almi Företagspartner, Västerås Science Park och NyföretagarCentrum.

Årets Innovatör

Årets Innovatör i Västerås utnämns av Almi Företagspartner. Personen ska ha skapat sin innovation själv och det ska vara en nyhet på marknaden. Innovationen ska ha en sådant nyhetsvärde att vi bedömer den som möjlig att nå bekräftelser på marknaden. Personen ska vara bosatt i Västerås eller att verksamheten bedrivs i Västerås och visa tydliga tecken på ett marknadsintresse. Juryn består av representanter från Almi Företagspartner, Create, Mälardalens högskola och Länsstyrelsen Västmanland.

Årets Exportföretag

Årets Exportföretag i Västerås utses av Handelskammaren Mälardalen, Länsförsäkringar Bergslagen och PwC. Genom priset premieras och uppmärksammas företag som haft en positiv utlandsförsäljning och därmed bidragit till den ekonomiska tillväxten. För att bli nominerad till Årets Exportföretag behöver företaget uppfylla följande kriterier: - haft en positiv utveckling av export/utlandsförsäljning - exporterat produkter/tjänster som producerats i Sverige - exporterat produkter/tjänster på flera marknader alternativt haft exceptionell framgång till ett flertal kunder på en marknad - har en solid ekonomi med kontinuerligt positivt rörelseresultat Juryn består av representanter för Handelskammaren Mälardalen, Länsförsäkringar Bergslagen och PwC.

Årets hållbarhetspris

Årets hållbarhetspris delas ut till ett företag i Västerås som på ett föredömligt och inspirerande sätt integrerar hållbarhetsfrågorna i företagets affärsstrategi och tar ansvar för den egna verksamhetens påverkan på den egna branschen och samhället. Företaget som tilldelas priset kan arbeta såväl brett och generellt med hållbarhetsfrågor som smalt och fokuserat inom ett särskilt område.

Arrangörer

Platinapartners

Guldpartners

 • BDO
 • KPMG
 • Klövern
 • Castellum
 • Danske Bank
 • EY
 • Grant Thornton
 • Länsförsäkringar Bergslagen
 • Kinnarps
 • Kungsleden
 • Mälarenergi
 • Nordea
 • PwC
 • SEB
 • Swedbank
 • Västerås Citysamverkan
 • Winnet Västerås