ÅRETS FÖRETAGARE

Sophie Pettersson, Kvistberga Produkter AB


Årets Marknadsförare

Föreningen Jobba i Västerås


Årets Nystartare

Johanna Aulin och Ulrika Göransson, AG Affair i Västerås AB


Årets hållbarhetspris

Edita Västra Aros