Årets innovatör

Årets innovatör utses av Almi Mälardalen. Priset delas ut till en innovativ person, team eller företag som på ett föredömligt sätt arbetat fram en tjänst eller produkt som i något avseende är helt ny för marknaden.

Kriterier

För att bli nominerad till Årets Innovatör behöver personen, teamet eller företaget uppfylla följande kriterier

  • Skapat en innovation med tydligt nyhetsvärde.
  • Skapat en innovation som bedöms kunna nå betydande bekräftelse på marknaden
  • Företaget eller teamet har registrerat säte i Västerås. Innovatören är folkbokförd i Västerås.
  • Företaget har en välordnad ekonomi.

Juryn

Moa Fjäll – Almi Mälardalen (sammankallande)
Idris Danishmand – Almi Mälardalen
Madéleine Pilstrand – Create Business Incubator
Catrin Berglöw – Region Västmanland
Catarina Berglund – Automation Region
Helena Jerregård – Mälardalens högskola

Årets Innovatör utses av: