Årets innovatör

Årets innovatör utses av Almi Mälardalen. Priset delas ut till en innovativ person, team eller företag som på ett föredömligt sätt arbetat fram en tjänst eller produkt som i något avseende är helt ny för marknaden.

Kriterier

För att bli nominerad till Årets Innovatör behöver personen, teamet eller företaget uppfylla följande kriterier

  • Skapat en innovation med tydligt nyhetsvärde.
  • Skapat en innovation som bedöms kunna nå betydande bekräftelse på marknaden
  • Personen är folkbokförd i Västerås. Företaget eller teamet har registrerat säte i Västerås.

Juryn

Jan Oldebring – Almi Mälardalen
Madéleine Pilstrand – Create Business Incubator
Catrin Berglöw – Region Västmanland
Catarina Berglund – Automation Region
Julius Dahlberg – Almi Mälardalen
Helena Jerregård – MDH

Årets Innovatör utses av: