Årets företagare

Alan Björk, Björks Buss

Årets Företagare kan konsten att ta lika väl hand om sina medarbetare som sina kunder. Här finns en genuin känsla för att göra goda affärer som också är till nytta för samhället. Generositet, medkänsla, omtanke och service är ledstjärnorna för detta framgångsrika familjeföretag som växt till Sveriges största privatägda koncern i sin bransch.

Årets Marknadsförare

SISU Idrottsutbildarna Västmanland och Tony Lorenzi

Årets marknadsförare inspirerar och får förhoppningsvis fler att göra det oväntade och testa nya grepp. De har lyckats engagera hundratusentals följare världen runt och bygger samtidigt stolthet på hemmaplan. Med små medel och många timmars ideellt arbete har vår vinnare skapat något kreativt och ambitiöst för att visa att idrott och kultur hör ihop. Idrotthjärtakultur helt enkelt.

Årets Nystartare

Way To Go

Samarbeten, digital närvaro och ledstjärnorna: hög servicegrad och pålitlighet, har visat sig vara en framgångsrik strategi för Årets Nystartare. Företaget har under sin korta tid trotsat många fördomar och vuxit stadigt, både vad gäller omsättning och personal. Planen för tillväxt finns redan på skissbordet och med den kan vi inget annat än önska Årets Nystartare all lycka till (i deras Way To Go)

Årets Innovatör

Wedevia

Årets innovatör kan med sin produkt omvandla en traditionell bransch genom att ge konsumenten en starkare position utifrån kunskap och transparens. Bolaget består av ett mycket starkt team med kompetens inom både teknik och marknad. Det tillsammans med ett positivt gensvar från branschen ger stora möjligheter för en snabb och hållbar tillväxt.

Årets Exportföretag

Prevas

Årets exportföretag har sedan starten byggt upp en stark och framgångsrik verksamhet i Sverige och Norden med leveranser över hela världen. Tillsammans med sina kunder tar företaget tillvara på teknikens och digitaliseringens möjligheter och omsätter behov och idéer till ökad hållbarhet och konkurrenskraft. Idag uppgår företagets exportandel till hela 70 % och bolaget är väletablerat inom den starkt växande tjänsteexportsektorn.

Årets hållbarhetspris

Sveafastigheter Bostad

Vinnaren av Årets hållbarhetspris har som ny aktör i Västerås snabbt flyttat fram positionerna i sin bransch. Med ett genomtänkt hållbarhetsarbete är de samhällsbyggare med höga ambitioner för framtida generationer. Målmedvetet skapar årets pristagare boendemiljöer där människa och miljö står i centrum.