Årets exportpris

Priset är instiftat av Handelskammaren Mälardalen och Länsförsäkringar Bergslagen. Syftet är att uppmärksamma betydelsen av export och exporterande företag för tillväxten genom att lyfta fram goda förebilder.

Kriterier

För att kunna bli nominerade till Årets Exportpris behöver man uppfylla följande kriterier:

  • Ha sin huvudsakliga verksamhet i Västerås stad (det vill säga huvudkontor, Sverigekontor, regionkontor eller liknande)
  • Ha en solid ekonomi med kontinuerligt positivt rörelseresultat.
  • Haft en positiv utveckling av export/utlandsförsäljningen.

Meriterande kriterier:

  • Företagets omsättning är minst 10 mkr enligt senaste årsbokslutet.
  • Exporterat varor eller tjänster som huvudsakligen producerats eller förädlats i Sverige.
  • Exporterat varor eller tjänster på flera marknader alternativt haft framgång till ett flertal kunder på enstaka marknader ELLER tagit sig in på en ny marknad som gett företaget positiv utveckling.

Juryn

Anette Windahl – Försäljningschef – Länsförsäkringar
Martin Odensten – Länsförsäkringar
Thor-Björn Käck – Handelskammaren
Oskar Axelsson – Handelskammaren

Priset är instiftat av: