Årets hållbarhetspris

Årets hållbarhetspris delas ut av Västerås stad som en del i arbetet för att skapa en hållbar stad. Med priset vill Västerås stad uppmuntra lokala företag att arbeta hållbart, visa att olika företag kan bidra på olika sätt och att alla kan göra något för att bidra till ett hållbart samhälle.

Kriterier

Årets hållbarhetspris delas ut till ett företag i Västerås som på ett föredömligt, inspirerande och aktivt sätt bidrar till att Västerås utvecklas hållbart, integrerar hållbarhetsfrågorna i företagets affärsstrategi/verksamhet och tar långsiktigt ansvar för den egna verksamhetens påverkan på branschen, samhället och ekosystemen.

Företaget bygger sin verksamhet på ansvar och goda relationer, arbetar långsiktigt och integrerar de tre perspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet. Beroende på vilken verksamhet företaget bedriver kan de tre perspektiven ha olika vikt i företagets hållbarhetsarbete.

Företaget ska ha ett samhällsengagemang, vara en förebild i sin bransch och inspirera andra.

Formella krav

  • Priset tilldelas ett företag, dvs. inte ideella eller offentligt finansierade verksamheter.
  • Priset kan tilldelas företag i alla branscher.
  • Företaget ska ha betydande verksamhet i Västerås.
  • Företaget ska vara välskött, ha en solid ekonomi och uppfylla sina skatteskyldigheter.
  • Företaget ska kunna uppvisa minst två hela bokslut innan 1 januari det år priset utses.

Juryn

Pia Norstedt – Västerås stad
Erik Asph Hennerdal – Region Västmanland
Emil Atak – Coompanion Mälardalen
Kristin Lahed – Svenskt Näringsliv
Jan Oldebring – Almi Mälardalen
Camilla Gullers – KPMG
Lena Westerholm – Westermo

Årets hållbarhetspris delas ut av:

Föreslå din kandidat

Fyll i formuläret nedan för att föreslå din kandidat, vilka tre som nomineras presenteras den 8 februari 2024.