Årets hållbarhetspris

Årets hållbarhetspris delas ut av Västerås stad som en del i arbetet för att skapa en hållbar stad. Med priset vill Västerås stad uppmuntra lokala företag att arbeta hållbart, visa att olika företag kan bidra på olika sätt och att alla kan göra något för att bidra till ett hållbart samhälle.

Kriterier

Årets hållbarhetspris delas ut till ett företag i Västerås som på ett föredömligt, inspirerande och aktivt sätt bidrar till att Västerås utvecklas hållbart, integrerar hållbarhetsfrågorna i företagets affärsstrategi/verksamhet och tar långsiktigt ansvar för den egna verksamhetens påverkan på branschen, samhället och ekosystemen.

Företaget bygger sin verksamhet på ansvar och goda relationer, arbetar långsiktigt och integrerar de tre perspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet. Beroende på vilken verksamhet företaget bedriver kan de tre perspektiven ha olika vikt i företagets hållbarhetsarbete.

Företaget ska ha ett samhällsengagemang, vara en förebild i sin bransch och inspirera andra.

Formella krav

  • Priset tilldelas ett företag, dvs. inte ideella eller offentligt finansierade verksamheter.
  • Priset kan tilldelas företag i alla branscher.
  • Företaget ska ha betydande verksamhet i Västerås.
  • Företaget ska vara välskött, ha en solid ekonomi och uppfylla sina skatteskyldigheter.
  • Företaget ska kunna uppvisa minst två hela bokslut innan 1 januari det år priset utses.

Juryn

Maria Spennare – Västerås stad
Anders Johansson – Coompanion Mälardalen
Kristin Lahed – Svenskt Näringsliv
Erik Asph Hennerdal – Region Västmanland
Jan Oldebring – Almi
Pia Norstedt – Västerås Marknad och Näringsliv AB
Kerstin Lindvall – Hållbarhetschef ICA Gruppen AB

Årets hållbarhetspris delas ut av:

Nominerade

Golv & Tak

Golv & Tak värnar om hållbarhet och att minska miljöbelastningen i en traditionell bransch. Genom att bjuda in till en egen hållbarhetsmässa inspirerar och påverkar de byggbranschen och andra aktörer att välja mer miljövänliga golv. Golv & Tak anställer människor utanför arbetsmarknaden och bidrar därmed till ökad social hållbarhet i Västerås.

Modexa

Modexa har hållbarhet i sitt DNA. Med sin unika metod och genomtänkta affärsmodell renoverar de kök genom prefabricering, industriella metoder och återbruk. Det minskar koldioxidutsläpp, sparar pengar och tid för kunden och bidrar till alla tre hållbarhetsaspekter. Modexa utmanar slit och släng-kulturen och är en stark förebild i branschen.

Länsförsäkringar Bergslagen

Länsförsäkringar Bergslagen är ett kundägt bank- och försäkringsbolag som med hjälp av tydliga årliga mål agerar för ökad hållbarhet – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Med stort engagemang för lokalsamhället och förebyggande insatser för färre skador – och därmed minskad miljöpåverkan – tar de ansvar för långt mer än kundernas ekonomi.

Rösta här

Röstningen är avslutad

Information

  • Du kan rösta en gång per priskategori.
  • Röstningen avslutas den 24 februari 2020.