Årets hållbarhetspris

Årets hållbarhetspris delas ut av Västerås stad som en del i arbetet för att skapa en hållbar stad. Med priset vill Västerås stad uppmuntra lokala företag att arbeta hållbart, visa att olika företag kan bidra på olika sätt och att alla kan göra något för att bidra till ett hållbart samhälle.

Kriterier

Årets hållbarhetspris delas ut till ett företag i Västerås som på ett föredömligt, inspirerande och aktivt sätt bidrar till att Västerås utvecklas hållbart, integrerar hållbarhetsfrågorna i företagets affärsstrategi/verksamhet och tar långsiktigt ansvar för den egna verksamhetens påverkan på branschen, samhället och ekosystemen.

Företaget bygger sin verksamhet på ansvar och goda relationer, arbetar långsiktigt och integrerar de tre perspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet. Beroende på vilken verksamhet företaget bedriver kan de tre perspektiven ha olika vikt i företagets hållbarhetsarbete.

Företaget ska ha ett samhällsengagemang, vara en förebild i sin bransch och inspirera andra.

Formella krav

  • Priset tilldelas ett företag, dvs. inte ideella eller offentligt finansierade verksamheter.
  • Priset kan tilldelas företag i alla branscher.
  • Företaget ska ha betydande verksamhet i Västerås.
  • Företaget ska vara välskött, ha en solid ekonomi och uppfylla sina skatteskyldigheter.
  • Företaget ska kunna uppvisa minst två hela bokslut innan 1 januari det år priset utses.

Juryn

Pia Norstedt – Västerås stad
Erik Asph Hennerdal – Region Västmanland
Emil Atak – Coompanion Mälardalen
Kristin Lahed – Svenskt Näringsliv
Jan Oldebring – Almi Mälardalen
Camilla Gullers – KPMG
Lena Westerholm – Westermo

Årets hållbarhetspris delas ut av:

Expandia

Expandia

Expandia levererar tillfälliga lokaler över hela Norden där allt skapas för att återanvändas – den fyrkantiga modullösningen är därmed helt cirkulär. Med starkt driv och målmedvetenhet har de byggt en mycket framgångsrik verksamhet och samtidigt fokuserat på alla dimensioner av hållbarhet. Expandia-andan bland personalen sprids också genom sociala satsningar i samhället.

Exin

Exin

Kontorsmöbel och inredningsföretaget Exin fortsätter bryta ny mark i den traditionella branschen genom att utmana vanan att köpa nytt när nya kontorsmiljöer skapas. Tack vare sin cirkulära affärsmodell som bygger på att erbjuda återvunna möbler har företaget omdefinierat hur kontorsmiljöer kan skapas. Exin skapar hållbara värden för både kunder, samhälle och miljö.

Coppersmith’s

Coppersmith’s

Coppersmith’s är bryggeriet som låter hållbarhetstänket genomsyra hela verksamheten. Från lokal tillverkning och hållbara leveranser till kampanjer för lokalsmarta konsumentval. Med starka sociala värderingar, samhällsengagemang och vilja att gynna det lokala är Coppersmith’s en förebild för många.

Rösta här

Röstningen är avslutad

Information

  • Du kan rösta en gång per priskategori.
  • Röstningen avslutas den 25 februari 2024.