Integritetspolicy

I samband med Guldstänk sparar vi dina personuppgifter för att kunna utföra vårt uppdrag som arrangör. Vi sparar dina uppgifter för anmälan, deltagarlistor, specialönskemål, kommunikation, ekonomiska åtaganden mm. Vi har använt intresseavvägning som laglig grund för behandlingen av dina uppgifter. Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Under Guldstänksgalan fotograferas mingel- och vinnarbilder. Bilderna kommer att användas i marknadsföringssyfte i Guldstänks egna och samtliga arrangörers kanaler. Vill du ändra eller ta bort några uppgifter är du välkommen att kontakta kontakt@guldstank.se