Årets marknadsförare

Årets Marknadsförare utses av Marknadsföreningen i Västerås. Priset delas ut till det företag, person, organisation eller förening i Västerås som under året som gått gett exempel på riktigt bra marknadsföring, bland annat genom att visa på bredden inom marknadsföring. Målet med priset är att inspirera andra till bättre marknadsföring.

Kriterier

Priset för Årets marknadsförare delas ut till ett företag, person, organisation eller förening i Västerås som under året som uppfyller minst fyra av nedan följande fem punkter:

  • Presenterat goda resultat med sin marknadsföringsinsats
  • Uppnått goda resultat i förhållande till gjord investering
  • Visat på bredden inom marknadsföring och kommunikation
  • Anpassat kanal efter målgrupp och syfte
  • Inspirerar andra till bättre marknadsföring

Utöver ovan nämnda punkter görs också en kontroll av företagets ekonomiska ställning via en kreditupplysning samt en skattekontroll för att säkerställa att företaget uppfyller sina skatteskyldigheter.

JURYN

Cecilia Cedervall, Västerås stad och MiV (juryns ordförande)
Elizabeth Genberg, Västmanlandsmusiken och MiV
Amir Kheirmand, Schysst käk
Tony Lorenzi, förra årets vinnare
Cecilia Ohlsson, Frangkle
Sara Olofsson, Mälardalens högskola och MiV
Andreas Östman, Haus

Årets Marknadsförare utses av: