Föreslå kandidater

Guldstänk är den årliga galakvällen för det företagsamma Västerås och det är nu dags att föreslå kandidater till galan i mars 2019. Priser delas ut i följande sex kategorier, välj den kategori du vill föreslå en kandidat till och fyll sedan i formuläret

Årets företagare

Årets företagare utses av Företagarna Västerås och delas ut till den företagare som under året utfört prestation i samhället/näringslivet/Västerås och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Varje punkt nedan bedöms och betygssätts som sedan sammanvägs. Allmänheten bereds möjlighet att rösta och utgör en juryröst.

Priset delas ut för att synliggöra företagare som, genom sitt engagemang och entreprenörskap, jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter och göra bättre affärer. Utmärkelsen Årets Företagare har en lång historia, precis som Företagarna. Årets Företagare delas ut på lokal, regional och nationell nivå. De lokala vinnarna går vidare till en regionfinal vars vinnare tävlar om att bli Årets Företagare i Sverige.

Efter ett gediget arbete utses slutligen vinnaren under en gala i Stockholms stadshus.

Kriterier

 • Äga företaget/verksamheten
  Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare.
 • Aktivt driva & huvudsysselsättning
  Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är i huvudsak verksam i företaget.
 • Ledare & Förebild
  Exempel på det är att företagaren tar samhälls-ansvar och/eller deltar i lokal-samhället och/ eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.
 • Kreativitet & Innovation
  Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.
 • Lönsamhet & Tillväxt
  Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.
 • Formella krav
  Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.
 • Lokala förutsättningar
  • Säte i Västerås
  • Kunna uppvisa minst 2 ”hela” bokslut innan 1/1 det året ÅF utses.
  • Företagaren, som person/ledare, betydelse i/för samhället/Västerås


Möjligheter

Som nominerad och eventuell vinnare kan man förvänta sig ett massmedialt genomslag, ökade affärs-möjligheter och ett medlemskap i Företagarna med alla förmåner som bonus. Årets Företagare delas ut på lokal, regional och nationell nivå. Alla kandidater granskas noga och vår samarbetspartner UC kontrollerar att de mätbara kriterierna är uppfyllda. Priset delas ut för att synliggöra företagare som, genom sitt engagemang och entreprenörskap, utmärker sig och jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter och göra bättre affärer. De lokala vinnarna går vidare till en regionfinal vars vinnare efter ett gediget arbete under året slutligen tävlar om att bli ”Årets Företagare i Sverige”. Vinnaren koras under en gala i Stockholms stadshus. Årets Företagare har en lång historia, precis som Företagarna.


Nominera din kandidat

Företagsnamn

Obligatoriskt fält

Organisationsnummer

Motivering

Obligatoriskt fält

Fyll i din e-postadress

Obligatoriskt fält

Årets Marknadsförare

Årets Marknadsförare utses av Marknadsföreningen i Västerås. Priset delas ut till det företag, person, organisation eller förening i Västerås som under året som gått gett exempel på riktigt bra marknadsföring, bland annat genom att visa på bredden inom marknadsföring. Målet med priset är att inspirera andra till bättre marknadsföring.

Kriterier

Priset för Årets marknadsförare delas ut till ett företag, person, organisation eller förening i Västerås som under året som uppfyller minst fyra av nedan följande fem punkter:

 • Presenterat goda resultat med sin marknadsföringsinsats
 • Uppnått goda resultat i förhållande till gjord investering
 • Visat på bredden inom marknadsföring och kommunikation
 • Anpassat kanal efter målgrupp och syfte
 • Inspirerar andra till bättre marknadsföring
Utöver ovan nämnda punkter görs också en kontroll av företagets ekonomiska ställning via en kreditupplysning samt en skattekontroll för att säkerställa att företaget uppfyller sina skatteskyldigheter.


Nominera din kandidat

Företagsnamn

Obligatoriskt fält

Organisationsnummer

Motivering

Obligatoriskt fält

Fyll i din e-postadress

Obligatoriskt fält

Årets Nystartare

Årets Nystartare utses av Almi Mälardalen. Syftet är att uppmärksamma den stora vikten av nystartade företag i Västerås och det görs genom att lyfta fram inspirerande och goda förebilder. Tre nominerade företag väljs ut – ett vinner.

Kriterier

För att kunna bli nominerade till Årets Nystartare behöver företagen uppfylla följande kriterier:

 • Företaget ska ha sitt säte i Västerås och startat under 2015 eller senare.
 • Företaget har utvecklats väl, nått tydlig acceptans på marknaden och kommit igång med sin försäljning.
 • Företaget ska vara välskött och ha god kvalitet i sin affärsidé.


Nominera din kandidat

Företagsnamn

Obligatoriskt fält

Organisationsnummer

Motivering

Obligatoriskt fält

Fyll i din e-postadress

Obligatoriskt fält

Årets Innovatör

Årets Innovatör utses av Almi Mälardalen. Priset delas ut till en innovativ person, team eller företag som på ett föredömligt sätt arbetat fram en tjänst eller produkt som i något avseende är helt ny för marknaden.

Kriterier

För att bli nominerad till Årets Innovatör behöver personen uppfylla följande kriterier:

 • Bosatt i Västerås eller verksam inom ett företag med säte i Västerås
 • Skapat en innovation med tydligt nyhetsvärde
 • Skapat en innovation som bedöms kunna nå bekräftelse på marknaden.


Nominera din kandidat

Företagsnamn

Obligatoriskt fält

Organisationsnummer

Motivering

Obligatoriskt fält

Fyll i din e-postadress

Obligatoriskt fält

Årets Exportföretag

Priset är instiftat av Handelskammaren Mälardalen, PwC och Länsförsäkringar Bergslagen. Syftet är att uppmärksamma betydelsen av export och exporterande företag för tillväxten genom att lyfta fram goda förebilder. Tre nominerade företag väljs ut och presenteras. En vinner.

Kriterier

För att kunna bli nominerade till Årets Exportföretag behöver företagen uppfylla följande kriterier:

 • Ha sin huvudsakliga verksamhet i Västerås stad (det vill säga huvudkontor, Sverigekontor, regionkontor eller liknande)
 • Företagets omsättning är minst 10 mkr enligt senaste årsbokslutet.
 • Ha en solid ekonomi med kontinuerligt positivt rörelseresultat och minst 3 årsbokslut bakom sig.
 • Haft en positiv utveckling av export/utlandsförsäljningen.
 • Exportandelen bör utgöra minst 40 % av företagets totala omsättning.
 • Exporterat varor eller tjänster som huvudsakligen producerats eller förädlats i Sverige.
 • Exporterat varor eller tjänster på flera marknader alternativt haft exceptionell framgång till ett flertal kunder på enstaka marknader.Nominera din kandidat

Företagsnamn

Obligatoriskt fält

Organisationsnummer

Motivering

Obligatoriskt fält

Fyll i din e-postadress

Obligatoriskt fält

Årets hållbarhetspris

Årets hållbarhetspris delas ut till ett företag i Västerås som på ett föredömligt och inspirerande sätt integrerar hållbarhetsfrågorna i företagets affärsstrategi och tar ansvar för den egna verksamhetens påverkan på branschen och samhället.

Kriterier

 • Priset tilldelas ett företag, inte ideella eller offentligt finansierade verksamheter.
 • Priset är öppet för företag i alla branscher
 • Företaget ska ha betydande verksamhet i Västerås
 • Företaget ska ha en solid ekonomi. Vi gör en kontroll av företagets ekonomiska ställning via en kreditupplysning samt en skattekontroll för att säkerställa att företaget uppfyller sina skatteskyldigheter.
Årets hållbarhetspris delas ut av Västerås stad som en del i arbetet för att skapa en hållbar stad. Med priset vill Västerås stad uppmuntra lokala företag att arbeta hållbart, och visa att olika företag kan bidra på olika sätt, och att alla kan göra något för att bidra till ett hållbart samhälle.


Nominera din kandidat

Företagsnamn

Obligatoriskt fält

Organisationsnummer

Motivering

Obligatoriskt fält

Fyll i din e-postadress

Obligatoriskt fält

Arrangörer

Platinapartners

Guldpartners

 • Aspia
 • BDO
 • Castellum
 • Danske Bank
 • Dooer
 • EY
 • Kinnarps
 • Klövern
 • KPMG
 • Kungsleden
 • Länsförsäkringar Bergslagen
 • Mälarenergi
 • Nordea
 • PwC
 • SEB
 • Västerås Citysamverkan
 • Winnet Västerås